Frågor & svar

'Frågor och svar' finns tyvärr ännu inte på svenska. För översättning med Google klicka på svenska.
Läs dessa här på
engelska.
Eller på tyska!
Eller på nederländska!
Stäng fönstret
(Tillbaka)

What does diatonic or chromatic mean in these fingering charts?

Diatonic

Diatonic (greek: sequence by whole notes) is a tonal system where the scale is built using two different steps, by half tones and whole tones. In case of a major scale there are the steps whole, whole, half, whole, whole, whole, half.

The term "diatonic" in my fingering charts means that you will find only the notes for the major scale. In case of a Soprano or Tenor the C-scale major notes: C, D, E, F, G, A, B, C etc.

Chromatic

Chromatic (greek: color) points to fingering charts with all the notes of the chromatic scale. That is, all the half and whole tones, 12 tones within an octave. For the Soprano/Tenor, for example, the tones C, C#, D, D#, E, F, F# etc.
All the notes of the diatonic scale are in the chromatic scale, and so are all the fingerings. I have nevertheless seperated the fingerings for a diatonic scale for beginners, so that they are not confused by the many fingerings.
Frågor & svar
FingDiat (Upd 2018-09-27) - 74.34-02.11.2016