Frågor & svar

'Frågor och svar' finns tyvärr ännu inte på svenska. För översättning med Google klicka på svenska.
Läs dessa här på
engelska.
Eller på tyska!
Eller på nederländska!
Stäng fönstret
(Tillbaka)

Frågor & svar


About my project "Recorder Fingerings"

 • About my project
 • Who is behind these pages?
 • How did it begin?
 • Thanks to everyone who helped me!

Questions about the fingering charts

 • Why are there so many fingerings for some notes?
 • What is the difference between the English and German fingerings?
 • How do I know whether to use English or German fingerings for my recorder?
 • What are the Ganassi fingerings?
 • What does diatonic or chromatic mean in these fingering charts?
Frågor & svar
FuA (Upd 2018-09-27) - 74.34-02.11.2016